Skip to content

Is het mogelijk om de achtergrond van 3CX Webmeeting te wijzigen?

Nee, dat is jammer genoeg niet mogelijk.